Kontakt

Kontaktformular

14 + 13 =

Anschrift

Kul­tur­kir­che Hei­lig Kreuz
Scharn­hölz­str. 33
46236 Bot­trop

Vereinsvorstand

Vor­sit­zen­der: Dirk Helm­ke
Stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de: Hei­ke Biskup
Schatz­meis­ter: Mar­tin Oele­rich
Schrift­füh­rer: Chris­ti­an End­ers
Bei­sit­zer: Dr. Gerd-Heinz Ste­vens, Oli­ver Helmke,Peter Gau­er, Rai­ner Schell­berg
Susan­ne Bet­te “Kir­chen­vor­stand St. Cyriakus”

Büroanschrift der Kulturkirche Heilig Kreuz

Kul­tur­kir­che Hei­lig Kreuz e.V.
Kru­se­stra­ße 17
46238 Bot­trop

Kulturkirche Heilig Kreuz